הרמטכ"ל הזהיר מהשלכות המצב הנוכחי, לאחר שהממשלה לא דנה בשילוב חרדים בצה"ל. "יש להעלות את גיל הפטור ל-24, המציאות הנוכחית לא תוכל להימשך לעד". לדבריו, צה"ל יכול לגייס מחר 10 אלף חרדים: "לא צריך שכולם יהיו מש"קי דת"

ביום בו מאשרת הממשלה את הארכת מתן הקצבאות לאברכים ודוחה את הדיון בשילובם בצבא ובשירות לאומי, מזהיר הרמטכ"ל מההשלכות של המצב העכשווי. "המציאות שבה פחות ופחות צעירים נושאים בנטל לא תוכל להימשך לעד", אמר רב אלוף אשכנזי בקמפוס החרדי בקרייה האקדמית אונו.
רא"ל אשכנזי אמר לסטודנטים כי הוא תומך בשילוב החרדים בצה"ל, אך טען כי יש להעלות את גיל הפטור ביחס לזה שהוצע בתוכנית שגיבש מנכ"ל משרד ראש הממשלה, אייל גבאי. "אני בעד שילוב חרדים בצבא, אבל חושב שגיל הפטור צריך להיות 24-25, ולא 22, אלא אם יש לו ילדים. דעתנו ידועה למקבלי ההחלטות, צריך ליצור שוויון". "המנהיגות תהיה חייבת לטפל בסוגיה הזאת", הבהיר הרמטכ"ל בנאומו בפני הקהל הלא שגרתי – סטודנטים חרדים. לדבריו, לצה"ל יש את היכולת לגייס כבר מחר בבוקר כ-10 אלף חרדים: "אני כמובן לא צריך שכולם יהיו מש"קי דת, אך ניתן למצוא להם תפקידים מתאימים ולשלבם כראוי. אני מכיר את דרישותיהם הייחודיות – אוכל גלאט כשר, בית כנסת ומאפיינים אחרים. אין שום סיבה שחייל חרדי לא יחיה על פי אמונתו. זה לא קל, אך זה חלק מהצורך לכבד את האוכלוסייה הזו".
הרמטכ"ל אמר בקריית אונו גם כי הרצאתו בפני קהל חרדי היא בגדר "שבירת מחיצות". אשכנזי נאם בקמפוס החרדי שעות ספורות לאחר שההצעה לדון בפטור מגיוס חרדים בתמורה לשירות אזרחי, ירדה מסדר היום הממשלתי עקב חוסר הזמן.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4001512,00.html