המסלול הראשון לחרדים בצה"ל נוסד בשנת 1999 בגדוד "נצח יהודה", שהוא כיום חלק מחטיבת "כפיר". מסלול זה נועד לאפשר לחרדים אשר אינם נמצאים במסגרת ישיבתית להתגייס ליחידה המתאימה להם מבחינה הלכתית.
לצה"ל בשיתוף משרדי הממשלה, יש תכנית אשר נועדה להגדיל ולהרחיב את מאגרי הגיוס לצה"ל. במסגרת תכנית זו,וכדי להקל על שילובם של החרדים במשק הישראלי, פועלות כיום שתי תכניות מרכזיות: גיוס במסגרת שח"ר (שילוב חרדים) וגיוס לגדוד הנח"ל החרדי, "נצח יהודה".
לאור תפיסת העולם ואורחות חייה היחודיים של החיילים החרדים,התאים צה"ל את אופי השירות לאורחות חיי החיילים תוך הקפדה על שירות מופרד מנשים, מזון כשר למהדרין, קיום תפילות כחלק בלתי נפרד מסדר היום, קיום ימי עיון תורניים ושיעורי תורה. כמו כן, מכשירים מפקדים להתמודד עם הצרכים הייחודיים של החיילים החרדים ויש ליווי צמוד של רבנים ואנשי חינוך, אשר עומדים לרשות סגל המפקדים והחיילים.
במסגרת תכניות אלה מבקשת מדינת ישראל להקל על חרדים שבחרו לעזוב את מסלול הלימוד בישיבה ולהשתלב בחברה ובשוק העבודה. לשם כך, כבר במהלך השירות, משתתפים החיילים בקורסים של "הכנה לחיים", דהיינו השלמת השכלה והכשרה מקצועית.
לגדוד "נצח יהודה" מתגייסים בכל שנה מאות חיילים. עד כה, במשך 10 השנים האחרונות, שירתו למעלה מ-2500 חיילים בגדוד. לאחר שחרורם, ממשיכים החיילים את שירות המילואים במסגרת גדוד זה וכך הם יכולים להמשיך לתרום לביטחון מדינת ישראל לאחר שחרורם משרות סדיר.
בשנתיים הראשונות לשירותם, עוברים החיילים אימונים קרביים, שתכליתם הכשרת לוחמי חיל רגלים מקצועיים ומיומנים, במרכז העשייה הביטחונית.
בשנה השלישית עוברים החיילים קורסים והשתלמויות כחלק מתכנית "הכנה לחיים", הכוללת ייעוץ במציאת תעסוקה ומקצוע, השלמת 12 שנות לימוד, השלמת בגרויות, הכשרות מקצועיות ועוד.