"אחריי!" הנה עמותה חינוכית חברתית הפועלת במטרה להצמיח מנהיגות צעירה ולעודד מעורבות חברתית בקרב בני נוער וצעירים הנמצאים בצומת הדרכים האחרון בו ניתן להשפיע על עתידם באמצעות חינוך.
באמצעות תכניות חינוכיות המחברות לאבני דרך בחברה הישראלית נוטעת העמותה בחניכיה תחושת הצלחה ומסוגלות ומעודדת אותם להשתלב כאזרחים תורמים בחברה הישראלית. 

בחברה שבה יותר ויותר אזרחים אינם מרגישים שייכים למדינה תנועת "אחריי!" אומרת – המדינה היא אנחנו ומה שנעשה הוא שיהיה!

מדי שנה חברים בתנועה כ- 6,000 בני נוער אשר משתתפים בכ-305 מסגרות פעילות בתוכניות הכנה לשירות משמעותי בצה"ל, הכנה לבגרות, תכנית שטח וסיירות, שנת שירות, מכינה קדם צבאית וארגון בוגרים המלווה למעלה מעשרים אלף בוגרים במהלך השירות הצבאי ואחריו.

חזון ומטרות        אחרי-logo

הרעיון המרכזי בפעילות "אחריי!" הוא לטעת בבני הנוער תחושת הצלחה ומסוגלות, תוך אמונה כי לכל אחד ואחת יש הפוטנציאל לנהל אורח חיים תקין ולהיות אזרח שווה במדינה, ללא קשר למקום בו נולד ולסביבה בה גדל.

חזון העמותה
• כל ילד בישראל יזכה למרב הכלים לעצב לעצמו עתיד כרצונו.
• כל אדם בישראל יהיה אחראי לעתידו ולעתיד קהילתו.
• החברה בישראל תהא חברה דמוקרטית, סולידרית ושוחרת שלום.

מטרות העמותה
1. הגברת הנכונות והמוכנות לשירות מלא ומשמעותי בצה"ל.
2. חינוך הנוער לאזרחות פעילה ולמעורבות חברתית.
3. העלאת המודעות לדמוקרטיה וטיפוח סובלנות, ציונות ואהבת הארץ.
4. העלאת נוער שוליים על נתיב ההצלחה.
5. הכשרת מנהיגות צעירה, בפרט בקרב אוכלוסיית רווחה.

לחצו כאן לאתר התכונית ולהצטרפות אליה