כשתגיע לצו ראשון תתבקש להביע את מידת רצונך לשרת ביחידה קרבית.
אלו החלטות חשובות באמת קיבלת עד גיל 16? אפשר להגיד שלא הרבה.
עכשיו אתה עומד לפני קבלת החלטה חשובה באמת.
עד עכשיו התעסקת בעיקר בעצמך, אבל עכשיו אתה קובע משהו מאוד משמעותי בחייך. לצו ראשון יש משמעות היסטורית עבורך, זו החלטה האם אני שייך למשהו גדול יותר? האם אני שייך למדינה הזו? האם אני בוחר להגן על המדינה הזו? האם אני קושר את גורלי למשהו אחר?
צו ראשון הוא ההזדמנות להצטרף למשפחת צה"ל, למסורת של הקרבה והשקעה, לאנשים שמקדישים את חייהם יום יום למען אנשים אחרים.
צו ראשון הוא ההזדמנות לשאול את עצמך, איך אני תורם לחברה בצורה המירבית? איך אני נותן מעצמי את המקסימום?
יום אחד, בעוד כמה שנים מעטות, שנה שנתיים, תעמוד בצריח של טנק, תשב בתוך חופת מטוס, תתייצב על גשר הסיפון, תתן פקודות לצוות הסוללה, תוביל אחריך לוחמים, רק אז אולי תבין כמה חשובות הן ההחלטות שאתה עומד לקבל עכשיו.

אתה מקבל צו, זוהי פעם ראשונה שמצווים עליך, שאתה חייב להגיע. אבל בעצם אתה בוחר. אתה בוחר להיות עצמאי, אתה בוחר להוביל, אתה בוחר להנהיג.