בואו להיות מנהיגים

השירות הצבאי מכניס אותך באחת לחיים הבוגרים.
האם אתה מרגיש מוכן?
האם אתה מרגיש שכבר גיבשת ועיצבת את אישיותך מספיק?
האם נתת את דעתך לסוגיות הזהות והחברה?

במכינות הקדם צבאיות לומדים חברה צעירים שלאחר סיום התיכון לוקחים פסק זמן של שנה עד שנה וחצי, להעמקת הזהות היהודית- ציונית, לעיסוק בנושאי חברה ומדינה, ציונות, דמוקרטיה, אהבת העם והארץ.
במכינות מושם דגש על לקיחת אחריות בכל התחומים: החל מניצול הזמן דרך הניהול העצמי וכלה בלקיחת אחריות ומעורבות חברתית.
בוגרי המכינות הקדם צבאיות רואים עצמם שליחים בשליחות ציונית חברתית הנמשכת גם הרבה מעבר לשירותם הצבאי.

שנה זו מביאה את בוגרי המכינות הקדם צבאיות לחיים הבוגרים, מוכנים יותר , בוגרים יותר, יודעים יותר, ערכיים יותר.

אם אתה רוצה להשתייך לחבורה צעירה ואידיאליסטית הצטרף למסלול המכינות הקדם צבאיות.

מכינות קדם צבאיות כלליות:

מכינות קדם צבאיות דתיות: