תחבולה היא אחת מאבני היסוד של המלחמה, כל קרב הוא מאבק מוחות בינך ובין האויב..
בקרב באים לידי ביטוי חשיבה חדה, שיקול דעת, ניתוח נתונים זריז, קבלת החלטות מהירה. חשיבה מהירה היא תכונה מרכזית הבאה לידי ביטוי בעשייה הצבאית.
יש החלטות המתקבלות בחדרים ממוזגים תחת נורות הניאון, אבל אם אתה מסוגל לחשוב תחת עייפות, אם אתה מסוגל לקבל החלטות תחת לחץ, השירות הקרבי קורא לך. בשום מקום אחר לא תמצא מצב שבו הכול מתרכז בראש שלך לשבריר שנייה, הכול מסביבך קופא, ואתה צריך להחליט, לחשב את כל הגורמים והמשתנים.
אם אתה מסוגל לקבל החלטות בשבריר שנייה – צריך את המוח שלך בשטח.