יכולתו של כוח לוחם מותנית בעבודה הצוותית, באורגניות של הכוח, בהבנה ההדדית ובשפה המשותפת.
כשעובדים בצוות, עובדים כמו מכונה משומנת, רוכשים את היכולת להבין אחד את השני ללא מילים. מספיקה פקודה קצרה, די במבט אחד בשביל להבין. כל אחד יודע מראש כיצד כל אחד חושב, ואיך כל חבר מגיב.
צוות הוא מכפיל כוח, הוא הרבה יותר מסך החיילים.
כשיש כוח מגובש, אפשר לצאת להסתער ולבטוח בחברים שמגבים מאחור, חברים שמחפים בשעת ההסתערות. כמו בתזמורת טובה בה אף אחד לא מזייף וביחד נוצרת הרמוניה, כך גם בצוות.
כשתלמד לעבוד בצוות, תגלה שאתה ממצה את עצמך. תלמד את הכוח שמכפיל כוח.