לאחר הכשרה ארוכה ומפרכת של שלוש שנים הסתיים לאחרונה עוד קורס טייס של חיל האוויר הטוב בעולם, שבו נתווספו לחייל עוד 40 . טייסים בשמירת השמיים שלנו

ברכות למסיימים

 


קורס טיס 174 B