לפני 70 שנה, בן גוריון אמר, שבנגב יבחן העם בישראל, עוד אז, הוא זיהה שהמדבר שלנו הוא למעשה פסיפס אחד ענק, עם מגוון צבעים, מרקמים, חלומות, גליון ציור שידע 70 ימי עצמאות.