מתכון לפוייקה:
שים אשכנזי, פולני ומרוקאי במחלקה אחת, הוסף כמה מתנדבים מאמריקה ומצרפת, בזוק קמצוץ רוסים וכף אתיופים.
קח מספר עירונים, קיבוצניקים ומושבניקים וערבב אותם טוב טוב.
גרד ימנים ושמאלנים אחד בשני.
שפוך שלוש כוסות זיעה משותפת, ועשרות ליטרים של מי גשמים.
ערבב עם בוץ ושלג, והנח לחצי שעה בהתנחלות בשומרון ובעיירת פיתוח בנגב.
סגור את המכסה והדלק את הכיריים על אש גבוהה למשך שלוש שנים.
שמור על החום והגש לחברה הישראלית.