מאחורי המילים 'הצבא הטוב ביותר בעולם' עומדת עבודה קשה של מאות אלפי חיילים, שעות של יזע ומאמץ, דרישה מתמדת ולא מתפשרת לעבודה קשה ונורמות מבצעיות גבוהות, סטנדרטים הדורשים ירידה לפרטים הקטנים ביותר ומקצוענות בכל תחום עיסוק.
להיות הטוב ביותר זה אומר בראש ובראשונה שבכל מבחן אמת בשדה הקרב ובפעילות המבצעית, משיגים את תוצאות מעולות , מנצחים בקרב, מנצחים בכל קרב.
להיות הטוב ביותר זה אומר שבכל היתקלות עם האויב, ידנו על העליונה.
להיות הטוב ביותר משמעותו היא גם חתירה מתמדת לערכים של חברות, רעות ושמירה על כבוד האדם, להיות הטוב ביותר זו שמירה על נורמות גבוהות של צניעות ופשטות.
צבא טוב מורכב מחיילים שנותנים את הכול כדי להיות הטובים ביותר.
לנוכח האתגרים שעומדים אל מול ישראל, צה"ל לא יכול שלא להיות הטוב ביותר.