יש הטוענים כי במקום שבו ממלאים פקודות, במקום שכל אחד צריך לעשות את משימתו על הצד הטוב ביותר לא אומרים תודה, אתה בסך הכול עושה את תפקידך. לכן "אין תודה בצבא".
אבל האמת היא שלא אומרים תודה רק כשעושים בשבילך משהו מיוחד. תודה אומרים תמיד כשמעריכים את מה שעשו עבורך, כשמכירים גם בערך של הדברים השגרתיים.
תודה שיש כאלה המוכנים לשכב בבוץ, מוכנים להזיע עד שהחולצה כבר ספוגה, תודה שיש חבר'ה שמוכנים לחשוב על תרומה, על נתינה. תודה שיש כאלה שמוכנים לתת את הכל, ללכת עד הסוף, כאלה שקרביים על המדינה.
תודה שיש לנו נוער שכזה במדינה.