אתר פזצטא מעודד גיוס קרבי לצה"ל.
אם התמיכה בחוסנה של מדינת ישראל וצה"ל חשובים לכם, תנו כתף למאמץ!
נשמח לתרומתכם הברוכה.

שינוי כיוון
ת.ד. 18012
ירושלים, 91180

להעברה בנקאית:
בנק: מזרחי-טפחות
מספר סניף: 569
מספר חשבון: 118983
שם המוטב: שינוי כיוון